Disaintulekustuti sinu kodus

Kui tavapäraselt on tulekustuti oma välimuselt kodus seinal silmatorkavalt punane, suur ning kohmakas, siis disaintulekustuti Firephant on justkui kodusisustuselement.

Firephant disaintulekustuti

Tulekustutid ja nende tüübid

Tulekustuti on seade, mis on täidetud kustutusainega - näiteks süsihappegaasi, kuivpulbri, vee või vahuga. Tulekustuti toimib oma sisemise rõhu...

tulekustuti