Korterelamu tuleohutus

korterelamu tuleohutuse

Siinses artiklis leiad vastused korterelamu tuleohutuse teemal. Tuleohutusnõudeid on tähtis jälgida mitte ainult eluruumides vaid ka neist väljapool. Kui elad korterelamus, siis on tähtis pöörata tähelepanu ka teistele ruumidele, trepikojale ja teistele nn. tuletõkkesektsioonidele. Üürnikuna on küll kohustusi vähem, kuid enda ohutuse tarbeks on mõistlik olla kõigist nõuetest teadlik, et vajadusel probleemidest korteriühistut ja/või korteriomanikku teavitada.

Millised tuletõkkesektsioonid võivad korterelamus olla?

Pööning, trepikoda, keskventilatsiooniseade, elektrijaotla ruum, korter, kelder, katlaruum, küttepuude hoiuruum

KORTERIÜHISTU KOHUSTUSED

Korteriühistu kohustused korterelamu tuleohutuse tagamiseks

 • Küttesüsteemid peavad olema seaduslikult ehitatud ja/või paigaldatud ning igal kütteseadmel peab olema ametlik dokumentatsioon. Kui dokumentatsioon on puudu, tuleb tellida küttesüsteemile küttesüsteemi ekspertiis
 • Küttesüsteeme tuleb korrapäraselt hooldada: vähemalt 1x aastas tuleb tellida korstnapühkija. Seda tuleks teha koostöös korteriomanikega.
 • Igal aastal tuleb tagada gaasiseadmete (nt gaasiveesoojendi) hoolduse läbiviimine
 • Taga tuleohutuspaigaldiste, nt piksekaitse, evakuatsioonivalgustuse, automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi korrashoid ja toimepidevus
 • Korterivaldajate ühiskasutuses olevate ruumide (trepikoda, kelder, koridor jmt) elektripaigaldistele tuleb tellida korraline audit.
  • Kui korterelamu on ehitatud enne 2000.a, siis on korraline audit vajalik 1x 5 aasta jooksul
  • Kui korterelamu on ehitatud peale 2000.a, siis on korraline audit vajalik 1x 10 aasta jooksul

HEA TEADA küttesüsteemide kohta

Küttesüsteemi võib ehitada või paigaldada ainult pottsepp.

Korsten peab olema täies pikkuses kahest küljest jälgitav

Tuli vajab normaalseks põlemiseks õhku

KORTERIOMANIKU KOHUSTUSED

Korteriomaniku kohustused korterelamu tuleohutuse tagamiseks

 • Vähemalt ühte eluruumi tuleb paigaldada suitsuandur
 • Kui korteris on gaasiboiler, puuküttega ahi, kamin või pliit, siis tuleb lisaks suitsuandurile paigaldada ka vingugaasiandur
 • Korteriuste väljavahetamisel tuleb arvestada, et trepikoja poole avanev uks ei tohi kitsendada liikumisvoolu.
 • Korteriuste väljavahetamisel paigaldada tuletõkkeuks EI30-S200.
 • Eelista seestpoolt võtmeta avatavat ukselukku, mis võimaldab tulekahju korral kiiresti väljuda

HEA TEADA suitsulõõri kohta

Igale korterile eraldi lõõr

Peab olema tahma väljavõtmise võimalus

Viimistlusmaterjalina ei tohi kasutada kipsplaati. Kasuta krohvi või klinkerplaate.

Ventilatsioonikanalit ei tohi suitsulõõrina kasutada

KORTERIELANIKU KOHUSTUSED

Korteriomaniku ja/või -üürniku kohustused korterelamu tuleohutuse tagamiseks

 • Põlevmaterjalid tuleb paigutada vähemalt 150mm kaugusele kütteseadme ja korstna välispinnast
 • Ära suitseta siseruumides!
 • Ära jäta põlevat küünalt järelvalveta!
 • Ära paiguta evakuatsioonitrepikotta eset või seadet, mis võib takistada ohutut ja kiiret väljumist
 • Ära hoia prügikaste hoone vastas või akende-uste vahetuses läheduses

Tuleohtlikud vedelikud

Tuleohtlikke vedelikke (mootorikütus, lahustid jms), mille leekpunkt on alla 55C, võib keldris ladustada koguses kuni 5 liitrit korteri kohta. Põlevmaterjali võib ladustada mõistlikus koguses ning seda on keelatud ladustada läbikäiguteedele.

Korterelamu tuleohutus

Pilt: rescue.ee

TULEOHUTUSKAUBAMAJA

Ostukorv