Tulekustutid ja nende tüübid

tulekustuti

Tulekustuti on seade, mis on täidetud kustutusainega – näiteks süsihappegaasi, kuivpulbri, vee või vahuga. Tulekustuti toimib oma sisemise rõhu abil, mistõttu on võimalik kustutusaine kiirelt otse põlevale pinnale juhtida. Tulekustutid kategoriseeritakse neis sisalduva kustutusaine järgi, kusjuures igal kategoorial on oma valdkond, mille kustutamiseks ta kõige parem on.

Pulberkustuti

Pulberkustuti kustutusaineks on pulbriline segu erinevatest sooladest. Kuna pulbritolm takistab efektiivselt põlemisreaktsiooni, siis on pulberkustuti väga hea valik suure leegi kiireks kustutamiseks. Päris lõpuni sellega tulekollet ei pruugi siiski kustutada saada, kuna pulber ei toimi jahutavana. Samuti on miinuseks pulbritolmust tekkiv saaste, mis võib rikkuda läheduses olevaid esemeid ja halvendada ruumis olevat nähtavust. Pulberkustutid on reeglina kõige odavamad tulekustutid kuid ka kõige universaalsemad.

Süsihappegaasi ehk CO₂ kustuti

Süsihappegaasi kustuti toimeaineks on, nagu nimi juba ütleb, veeldatud süsihappegaas. Süsihappegaas sobib hästi elektri- ja elektroonikaseadmete kustutamiseks, kuna ta lendub kiiresti jälgi jätmata ja seega ei riku neid. Antud tüüpi kustutid ei ole aga efektiivsed tahke materjali kustutamisel. Seega sobib ta pigem lisakustutina seadmetega täidetud ruumidesse.

Vahtkustuti

Vahtkustuti kustutusaineks on vahuaine vesilahus. Tegemist on universaalsemat tüüpi tulekustutiga, kuna sellega saab kustutada nii tahkeid aineid, vees mittelahustuvaid põlevaid vedelikke kui ka rasvapõlenguid.

Rasvakustuti

Rasvakustuti toimeaineks on erinevaid kemikaale sisaldav vesilahus. Rasvakustuti on loodud spetsiaalselt põleva õli või rasva kustutamiseks, muutes selle mittepõlevaks seebiks.

Vesikustuti

Vesikustuti toimeaineks on vesi, mis võib sisaldada veel ka märgamist ja imendumist soodustavaid aineid. Vesikustuti sobib tahkete ainete ja materjalide kustutamiseks, mis on ka levinumad tulekahjude juhtumid.

Milline tulekustuti on vajalik minu koju?

Eramajas ei ole täna otsest nõuet tulekustutite jaoks. Ent tulekustuti olemasolu eramajas on kindlasti soovitatav. Kui lähtuda büroopinna nõuetest, siis peab iga algava 200 m2 kohta olema üks kustuti ning vähemalt kaks kustutit korrusele, kui korrusepindala on üle 60m2.

Näitlikult võiks olla kahekorruselises eramajas kustutid järgnevalt jaotatud: pulberkustuti kergest kättesaadavas ning keskses kohas 1. korrusel ning sama ka 2. korrusel. Köögis võiks ideaalis olla lisaks nii pulberkustuti kui rasvakustuti. Nimelt on rasvapõlengute puhul mõistlik kasutada rasvakustitit, mis on eraldi rasvapõlengute jaoks valmistatud. Ka pulberkustutiga saad peatada koduse rasvapõlengu, ent seda teha ettevaatlikult, et rasv ei pritsiks. Pulberkustuti juha on tugevama survega kui rasvakustuti juha, mistõttu võivad tekkida põleva rasva pritsmed.

Toiduvalmistamisel tekinud põlengu puhul sobib kasutada ka tuletekki ning oleks hea, kui see oleks köögi väljapääsu juures – piisavalt lähedal, et tule korral haarata kuid piisavalt kaugel pliidist, et ohutult haarata. Tuleteki kasutamiseks võta see pakendist välja ning laota hoolikalt üle põleva piirkonna, alustades tule summutamisest enda poolt.

Kõige universaalsem tulekustuti on pulberkustuti ning soovitatav eramajja. Sobib ka vahtkustuti, mis kustutamisel ei tekita nii palju koristusvajadust (kui tulekahju on algstaadiumis ja väike), ent sellel on külmumisoht. Seetõttu ei ole see nt. sobiv suvemajadesse, mida talveperioodil ei köeta.

Pulberkustuti hooldusvajadus on 10.a, kontroll iga 2.a tagant, paigalduskoht võib olla vahemikus -30 kuni +40 kraadi.
Vahtkustuti hooldusvajadus on 5.a, kontroll iga 2.a tagant. NB! Külmumisoht mittekütmata ruumides.
Süsihappegaasi kustuti hooldusvajadus 10.a (ohtlik inimeste kustutamisel, võib külmutada kuna väljuv gaas on ca  -89 kraadi)

tulekustuti tüübid ja polengud

Leia sobiv kustuti meie e-poest

Ostukorv