Tulekustutid ja nende tüübid

tulekustuti

Tulekustuti on seade, mis on täidetud kustutusainega – näiteks süsihappegaasi, kuivpulbri, vee või vahuga. Tulekustuti toimib oma sisemise rõhu abil, mistõttu on võimalik kustutusaine kiirelt otse põlevale pinnale juhtida. Tulekustutid kategoriseeritakse neis sisalduva kustutusaine järgi, kusjuures igal kategoorial on oma valdkond, mille kustutamiseks ta kõige parem on.

Pulberkustutid

Pulberkustuti kustutusaineks on pulbriline segu erinevatest sooladest. Kuna pulbritolm takistab efektiivselt põlemisreaktsiooni, siis on pulberkustuti väga hea valik suure leegi kiireks kustutamiseks. Päris lõpuni sellega tulekollet ei pruugi siiski kustutada saada, kuna pulber ei toimi jahutavana. Samuti on miinuseks pulbritolmust tekkiv saaste, mis võib rikkuda läheduses olevaid esemeid ja halvendada ruumis olevat nähtavust. Pulberkustutid on reeglina kõige odavamad tulekustutid.

Süsihappegaasi e CO₂ kustutid

Süsihappegaasi kustuti toimeaineks on, nagu nimi juba ütleb, veeldatud süsihappegaas. Süsihappegaas sobib hästi elektri- ja elektroonikaseadmete kustutamiseks, kuna ta lendub kiiresti jälgi jätmata ja seega ei riku neid. Antud tüüpi kustutid ei ole aga efektiivsed tahke materjali kustutamisel. Seega sobib ta pigem lisakustutina seadmetega täidetud ruumidesse.

Vahtkustutid

Vahtkustuti kustutusaineks on vahuaine vesilahus. Tegemist on universaalsemat tüüpi tulekustutiga, kuna sellega saab kustutada nii tahkeid aineid, vees mittelahustuvaid põlevaid vedelikke kui ka rasvapõlenguid.

Rasvakustutid

Rasvakustuti toimeaineks on erinevaid kemikaale sisaldav vesilahus. Rasvakustuti on loodud spetsiaalselt põleva õli või rasva kustutamiseks, muutes selle mittepõlevaks seebiks.

Vesikustutid

Vesikustuti toimeaineks on vesi, mis võib sisaldada veel ka märgamist ja imendumist soodustavaid aineid. Vesikustuti sobib tahkete ainete ja materjalide kustutamiseks, mis on ka levinumad tulekahjude juhtumid.

Leia sobiv kustuti meie e-poest

Ostukorv